Spring til indhold

VIDENSKAB/SPIRITUALITET

VIDENSKAB/SPIRITUALITET

H:O:P:E. - (H)elp (O)vercome (P)ain (E)motion

H:O:P:E. – (H)elp (O)vercome (P)ain (E)motion

Skrevet af Birger Grandahl

KVANTEFYSIKKEN

For 100 år siden var disse to begreber, så langt fra hinanden, at man sagde, at de aldrig ville mødes. Men i 1930´verne, skete der noget! KVANTEFYSIKKEN vendte op og ned på ALT hvad vi vidste om virkeligheden, og på mirakuløs vis, ”limede” den videnskaben og spiritualiteten sammen

H:O:P:E. - (H)elp (O)vercome (P)ain (E)motion

VIDENSKAB/SPIRITUALITET

Men lad os starte med at kigge på de to begreber, så vi bedre kan få øje på hvordan og navnlig HVAD det er der limer dem sammen

VIDENSKAB

Er det man kalder REPETÉRBART. Hvilket betyder, at man kan foretage et forsøg eller eksperiment, og så kan man repetere det, altså GENTAGE det og få nogenlunde det samme resultat. Sådan var det også indtil 1930´verne. Ved introduktionen til kvantefysikken ændrede det sig også.

DERFOR adskiller man nøje den atomare videnskab, med den SUB atomare videnskab (kvantefysikken). For hvor det er rigtigt, at det gælder i den atomare videnskab, at forsøgene er repeterbare. Så er det ikke altid at det gælder for den sub atomare videnskab.

H:O:P:E. - (H)elp (O)vercome (P)ain (E)motion

H:O:P:E. – (H)elp (O)vercome (P)ain (E)motion

KVANTEFYSISKE forsøg og eksperimenter er uløseligt forbundet med og afhængig af, om der er mennesker der observerer, eller ej. Resultater man får i forsøg, hvor der er mennesker til stede, kan være yderst forskellige, for resultater man får i DE SAMME eksperimenter, hvor der IKKE er mennesker til stede. Jeg tror ikke jeg behøver at sige, at dette fænomen OVERRASKEDE kvantefysikere verden over i de tidlige tredivere, og selv i dag er der forskere der benoves over dette fænomen.

NU VED VI!

At årsagen til dette fænomen (som kaldes observations effekten, eller kollaps af bølgefunktionen) skyldes universets og virkelighedens SANDE BESKAFFENHED. De to videnskaber: den newtonske videnskab (som handler om alt hvad der er større endt et atom) og kvantefysikken (som handler om alt hvad der er mindre end et atom) handler nemlig om TO FORSKELLIGE TILSTANDE! Bølgefunktionen og partikelfunktionen.

Partikelfunktionen

Partikelfunktionen: er den vi kender bedst. Partikelfunktionen er MASSE! Partikelfunktionen er Universet og partikelfunktionen er virkeligheden (som vi tror vi kender den) En partikel er en mikroskopisk ”kugle” af masse. Partikler er elektronerne der cirkulerer omkring atomkernen (nukleoiden) i et Atom.

Partikler er protoner, neutroner, fotoner med mere og indtil for kort tid siden troede vi at disse partikler udgjorde alt i det synlige univers. Indtil nu! Hvor vi har opdaget at alle disse partikler i virkeligheden er sat sammen af noget der på INGEN MÅDE er massivt, nemlig Quarker og leptoner

Quarker er REN ENERGI og leptoner er et Uendeligt lille punkt i universet uden masse og uden tid og rum og det er DISSE Quarker og leptoner vores univers er skabt af             med et sidste element der OVERSÆTTER energi til masse: HICKS PARTIKLEN som er det element der er den direkte årsag til det fysiske univers

Så det fysiske univers, er altså skabt af Quarker, som er ren energi. Leptoner som kun eksisterer som et uendeligt lille punkt uden masse og placering i tid og rum, og så en teoretisk Hicks partikel (som vi kun ved er der, fordi vi kan måle RESULTATET af dens tilstedeværelse og ikke kan se) som oversætter INGENTING til en illusion af NOGET!

SÅ! Når vi betragter det fysiske univers, som den ENE VIRKELIGHED og et IKKE fysisk univers som noget teoretisk, SÅ ER DET BAGVENDT! Det IKKE fysiske univers (eller det energetiske univers) er DET ENESTE vi er sikre på. DET er det eneste RIGTIGE univers. Det fysiske univers er en illusion (eller et hologram) som er skabt af HICKS PARTIKLEN som OVERSÆTTER de energetiske data til noget vi opfatter som en fysisk virkelighed.

H:O:P:E. - (H)elp (O)vercome (P)ain (E)motion

Hanab Kui

SPIRITUALITET

Er ”troen” på et åndeligt univers, kommer af ordet SPIRIT som betyder ånd eller sjæl, og henviser altså til et IKKE fysisk univers (på et andet, og måske højere plan, en det fysiske) hvor alt er af energetisk natur. Det er her vi finder essensen af mennesket, SJÆLEN.

Sjælen er den uendelige del af mennesket, der er lidt uenighed om hvad der er Sjælens skæbne? Nogle mener vi er her på Jorden EN gang, for derefter at blive henvist til noget vi kalder Himlen eller Helvede (de kristne blandt andet) Andre mener at vi RE inkarnerer, men fælles for alle er at vi ”tror” at sjælen er udødelig og evig

Det er også her vi finder Gud, eller skaberen. Et væsen der har skabt ALT, lige fra de mindste baciller til de største galakser. Denne gud er en på mange måder personificeret skaber, ”han” har på mange måder menneskelige egenskaber. For nogle er han er kærlig og omfavnende Gud, der tillader alle ind i sit rige.

For andre er ”han” en hævngerrig, Hård, uretfærdig og ærgerrig Gud, der straffer dem der ikke går den smalle vej, HÅRDT og URANSAGELIGT, og KUN tillader dem der er de få udvalgte at træde ind i riget. Men fælles for alle religioner er at denne gud har menneskeligt tankersæt, regler og udgangspunkt.

Det er også i den spirituelle verden vi finder ENGLE, SKYTSENGLE, ”SPØGELSER” (altså sjæle der ikke kan finde hjem og fred)

FÆLLES for alle de ”væsner” vi finder i de spirituelle verden, er at de set ud fra et spirituelt synspunkt, IKKE KAN PÅVISES! Der er få tilfælde hvor der har vist sig et af disse væsner, for et levende menneske i den fysiske verden. Men situationen er ALDRIG REPETERBAR! Og desværre ofte meget uklart og svært beviseligt

DERFOR er alle disse væsner, set ud fra en spirituelt synsvinkel, noget man må ”nøjes med” at tro på. Alle har hver deres oplevelse og erfaring med den spirituelle verden, men det er svært at udveksle erfaringer, for der er som sagt ingen konkrete beviser på noget som helst (i hvert faldt ikke set ud fra et videnskabeligt synspunkt)

H:O:P:E. - (H)elp (O)vercome (P)ain (E)motion

H:O:P:E. – (H)elp (O)vercome (P)ain (E)motion

MEN!

Der ER beviser! Faktisk er der SÅ OVERBEVISENDE BEVISER! At hvis det moderne menneske ville acceptere og adoptere dem, så ville mennesket tænke i helt nye skabeloner. HICKS PARTIKLEN er et af disse beviser. Man har ALDRIG set HICKS PARTIKLEN! Men man kan se den indflydelse, den har på universet, og deraf deducere, at den er nødt til at være der.

I CERN Acceleratoren har man BEVIST at den er et faktum. Ved at kollidere partikler (elektroner) så de blev slået i stykker, kunne man påvise at der var et BINDENDE ELEMENT, som blev frigjort, ved denne kollision, som var SELVE DET ELEMENT, der ”limer” det fysiske univers sammen, og derved havde man PÅVIST eller BEVIST: HICKS PARTIKLEN

HICKS PARTIKLEN bliver også kaldt GUDE PARTIKLEN! Eller SKABER PARTIKLEN! På mange måder betragter man Hicks partiklen som det endegyldige bevis på at Universet ikke er blevet tilfældigt til. Universets ”naturlige” tilstand er en ENERGETISK tilstand (altså en tilstand af ren energi uden masse) FAKTISK er 78% af universet i DEN tilstand, sort energi, og det er kun ca 5% af universet, der er i den MASSE tilstand vi opfatter som virkeligheden, og disse 5% er altså SKABT af Hicks partiklen

Man opfatter det som tæt på UMULIGT (kvantefysikere) at denne Hicks partikel, med de egenskaber den har (oversætter energi til masse) kan være opstået tilfældigt. Hicks partiklen MÅ være resultatet af INTELLIGENT DESIGN, altså skabt af en intelligent og bevidst skaber.

Det gør man fordi alt hvad der kan være opstået ”naturligt” via evolution (og der foregår selvfølgelig evolution i universet også) må være reversibelt, at være reversibelt betyder at man skal kunne føre et element TILBAGE i udvikling (teoretisk eller praktisk) og så finde en tidligere udvikling der VIRKER!

Hicks partiklen er SÅ ELEMENTÆR! At den må have haft de samme egenskaber i HELE UNIVERSETS LEVETID (13.4 milliarder år) og derved altså IKKE REVERSIBELT og derfor må den være SKABT!

At HICKS PARTIKLEN er skabt, kan kun betyde at der MÅ være en skaber. Der MÅ altså være en BEVIDST og INTELLIGENT bevidsthed, der for 13.4 milliarder år siden, introducerede et ENERGETISK univers, for et element (en partikel) der kunne OVERSÆTTE energi til masse.

Og på denne måde kan man altså deducere: at vores fysiske univers IKKE KUNNE BLIVE TIL uden intelligent indblanding, at vores univers MÅ være skabt, og at der derfor MÅ være en skaber (det vi kalder Gud)

Man har beregnet at chancen for at HICKS partiklen skulle opstå tilfældigt, er den samme som hvis en ABE skulle komme til at skive Biblen tilfældigt, bare ved at klapre tilfældigt på en skrivemaskine (selvfølgelig uden at kunne læse og skrive eller genkende bogstaver)

Hicks partiklens egenskaber, er SÅ specielle, det svarer lidt til at softwaren i din PC (programmerne) havde skabt hardwaren (harddisken) altså selve PC´en. Bare gange en FANTASILIARD. Chancen for at sådan en partikel opstår tilfældigt er i ods 1: til et ettal med 26000 nuller.

HICKS PARTIKLEN er altså GUDS PEGEFINGER, der ”programmerer” det fysiske univers. Eller man kan sige at Hicks partiklen er SKABERENS VÆRKTØJ hvormed ”han” skaber det fysiske univers. Og på denne måde er den ultimative FORENING imellem videnskab og spiritualitet skabt.

 

OG DER ER FLERE BEVISER

Observations effekten (the observer effect) eller bølgefunktionen der kollapser (collaps of the wavefunction) er endnu et eksempel på denne forening af videnskab og spiritualitet. Og her kommer vi virkelig ned i kaninhullet sammen med Alice i wonderland. For selvom vi har en Hicks partikel, der oversætter energi til masse, så gør den det KUN når ”nogen kigger”

Følg Birger Grandahl her på Facebook

Har du en go' kommentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

vip Lounge klub

Kom med i vores VIP lounge klub
og få eksklusive nyheder