Spring til indhold

MANIFESTATION

Loven om tiltrækning - LOT

Loven om tiltrækning – LOT

DEN KORTE VEJ TIL MANIFESTATION

Der er mange der føler sig intimideret, når det går op for dem, at de skal manifestere (som eksempel) en hel bil, når de starter på loven om tiltrækning. Og det kan da også virke overvældende at forestille sig, at mennesket besidder kræfter, der kan netop det.

KAN MAN DET?

Kan man det? Spørger de mig, og jeg har to svar til dem. Det korte svar og det lange (og lidt overraskende) svar.

Det korte svar er: “Ja det kan man i allerhøjeste grad”

Det lange svar er: “nej! Men det behøver du heller ikke” og det virker jo ikke umiddelbart som et langt svar, men det er det nu alligevel, for jeg bliver nødt til at uddybe det.

Quantum Wave Funcktion

Ser du! Når du visualiserer, så skaber du en QWF (Quantum Wave Funcktion) som er et slags energetisk blueprint, til det du visualiserer på. En quantum wave funcktion indeholder opskriften (på det energetiske plan) på den bil du visualiserer på.

Alle de milliarder af forskellige atomer, som bygger sådan en bil, er energetisk repræsenteret i en QWF. En quantum wave funcktion er bølger af energi, som repræsenterer den fysiske manifestation af en bil.

Fra bølge til masse

Bølgefunktionen kollapser siger man, når en QWF bliver til masse. Du får lige for en ordens skyld, den videnskabelige, matematiske Formel for en QWF:  Ψ(X,t0) Det første tegn, er det græske tegn (phi) som man inden for kvantefysikken har valgt, skal repræsentere en “bølgefunktion”.

Inde i parentesen er et X som repræsenterer lokation i rum. Og det lille “t” repræsenterer lokation i tid. Det lille nul (0) fortæller, at bølgefunktionen ikke har nogen lokation i hverken tid eller rum, simpelt hen fordi en QWF er ren energetisk potentiale (og er altså ikke noget endnu, hverken i tid eller i rum)

Først i det øjeblik bølgefunktionen kollapser, kommer der et ettal bagved t: Ψ(X,t1) hvilket indikerer at nu har den fået lokation i rum og tid, og derved masse. Bølgefunktionen kollapser ved observation. Der skal være en “observatør” til stede, der fokuserer på bølgefunktionen, før den kollapser og bliver til masse.

Uden sådan en “observatør” bliver den ingen masse, for universets default tilstand er: Ψ(X,t0) Altså en bølgefunktion uden masse og lokation i rum og tid.

Her kunne jeg gå ind i hvad rolle Higgs partiklen spiller, i kollapset af bølgefunktionen, men det vil jeg undlade for nemhedens skyld, og fordi det ikke er vigtigt for forståelsen af dette opslag. (Hvis du vil vide mere om Higgs partiklen, og dens rolle i det fysiske univers, kan du eventuelt kontakte mig)

Visualiser

DER ER MANGE QWF´s i den bil du visualiserer på. Dels er der jo de enkle “byggesten” protoner, neutroner, elektroner, quarker og leptoner. Men der er også en bølgefunktion der nøje beskriver sammensætningen af alle disse kvantepartikler.

Og det bliver til en hulens masse bølgefunktioner, som DU skal have fokus på, for derved at få dem til at kollapse til den fysiske manifestation, og det kan tage pippet fra selv den stærkeste i tro og fantasi.

GUDSKELOV findes der et element i det fysiske univers skabelse, som bliver kaldt “spontan kollaps” det betyder i alt sin enkelthed følgende: Når du sender dit ønske ud til universet (eller Higgs feltet, som det jo er) når du visualiserer på denne bil, med henblik på at manifestere den i dit liv.

Så behøver du ikke at få ALLE de mange milliarder af bølgefunktioner i dit blueprint, til at kollapse. Faktisk! Behøver du kun at få ET ENKELT QWF til at kollapse, så følger alle de andre med via “spontan kollaps”. For ser du der er jo et blueprint som beskriver HELE BILEN.

Og når først en neutron i dit blueprint er kollapset, så kan alle de andre, ikke gøre andet end at følge med.

Så er det jo mere overskueligt at skulle manifestere en HEL BIL, simpelt hen fordi det skal du faktisk slet ikke. Du skal bare manifestere en enkelt lille mikroskopisk kvantepartikel, så følger alle de andre automatisk med, via spontan kollaps

Begrænsninger

Så lad ikke idéer begrænsninger hæmme dig, når du bruger loven om tiltrækning. For faktisk kræver det kun ganske lidt at manifestere uendeligt meget.

Næste afsnit

Næste afsnit kommer til at handle om: Loven om at tillade…

(Skrevet af Birger Grandahl.)

 

Følg Det Spirituelle Mødested på Facebook og Instagram

Du kan finde foredrag om LOT Loven om tiltrækning og meget mere her

vip Lounge klub

Kom med i vores VIP lounge klub
og få eksklusive nyheder