Spring til indhold

RELLIGIØS OPGRADERING

Kvante-fysikken

Skrevet af Birger Grandal

(Hvis du tilslutter dig en BESTEMT trosretning, og IKKE har lyst til at blive bevæget i en nyere og mere tidssvarende retning, skal du IKKE læse videre)

Relligiøs opgradering
Mennesket har troet på det samme i 2000 år (nogle mange flere) og der ER et problem her, for Det vi tror på er basseret på en 2000 år gammel opfattelse af virkeligheden, en opfattelse som i øvrigt er blevet redigeret SÅ MANGE GANGE at DET der er tilbage, for en stor dels vedkommende er det rene nonsens.

VIDSTE DU? At kristendommen og Islam startede ud med at være EN OG SAMME RELLIGION?? Og at det var præsterne i det katolske samfund der brutalt skilte dem ad, for at adskille de to folk. Vidste du at der findes versioner af ”Biblen” hvor Jesus og Muhammed bliver nævnt i SAMME SÆTNING og at Jesus bliver nævnt som DEN PROFET der forudsagde Muhammed som den kommende Messias.

På denne måde har ALLE trosretningerne engang være blandet sammen i en pærevælling af en miskmask, der ikke lige var sådan at skille fra hinanden OG DET ER DER EN GRUND TIL.

GRUNDEN ER: at ALLE religioner refererer til DEN SAMME SANDHED, en sandhed der er blevet fortolket på forskellige måde, som følge af: samtidig forståelse (eller mangel på samme) for virkeligheden. Kultur. Social arv. Graden af kontrol den skulle være i stand til at udøve og ren og skær uvidenhed.

SANDHEDEN ER: AT VI ALLE HAR RET! (eller URET for den sags skyld) For alle religioner er en fortolkning af SAMME SANDHED.

Hvad ER så den sandhed det hele springer fra? jeg kan med sikkerhed sige, at den er på ALLE MÅDER mindst lige så eksotisk som SAMTLIGE religioner. VIRKELIGHEDEN overgår fantasien på en måde mange stadig har svært ved at adoptere. EN af grundene til at denne ”nye” virkelighedsopfattelse er så svær at kapere, er at menneskets sanser og opfattelsesevne endnu ikke er udviklet nok til fuldt ud at forstå den.

KVANTE-FYSIKKEN (quantum mechanics) har givet os et bud på denne sandhed, der lige nu er det bedste, og i modsætning til alle andre retninger (der prøver at byde ind med forklaringen) så er kvante-fysikkens forklaring både logisk og veldokumenteret.

DER ER EN SKABER (GUD) det er IKKE en personificeret Gud, der sidder i en By kaldt HIMLEN og holder øje med os for at belønne os eller straffe os i forhold til vores handlinger og adfærd. Det er IKKE en dømmende Gud der stiller os UMULIGE udfordringer, for på den måde at finde ud af om vi er ”modne” til Himmel eller Helvede, og det er IKKE en Gud der lytter til vores bønner, og ud fra URANSAGELIGE kriterier, bedømmer og de skal opfyldes eller ej.

GUD ER IKKE EN HAM, DEN eller DET. Vi skal tænke meget større end det og meget mindre også. For GUD ER ALT, og med alt mener jeg ALT inklusiv DIG og MIG og ham den irriterende nabo i nr 18. Gud er ALT lige fra det Aller mindste elektron, til HELE UNIVERSET, og JA det er endda mere end det, for det er ALLE UNIVERSER (og dem er der mange af) og det er ALT det der er mindre end en kvante-partikel, og det er ALT IMELLEM.

GUD ER SUMMEN AF ALT HVAD DER ER. Gud har ikke alene SKABT universet, Gud ER universet og ALT i det.

Hvordan er Kvante-fysikken kommet frem til denne model? Det hele startede sidst i tyverne og hele vejen igennem tredieverne. Blandt andet med forsøg som DOBBEL SLIT EKSPERIMENTET. Hvor det med ALT TYDELIGHED viser sig at BEVIDSTHED har en afgørende betydning for, hvordan universets byggesten (kvante-partikler) opfører sig, og som ledte til teorien om DET OBSERVEREDE SKABTE UNIVERS.

For at gøre en MEGET LANG historie KORT. Så ved vi i dag fra kvante-fysikken: at et FYSISK UNIVERS, IKKE er en naturlig tilstand. Universet naturlige tilstand er: EN ENERGI TILSTAND, der indeholder potentialet til at blive til ALT. Det har mange navne: THE QUANTUM SOUP (kvante suppen) QUANTUM POSSIBILITIES (kvante-mulighederne) eller THE QUANTUM HOLOGRAM (kvante-hologrammet).

UDEN ET BESTEMT MEDIE! Ville universet ALDRIG blive til mere end muligheder. Dette medie er BEVIDSTHED! Så prøv nu at forestille dig en tilstand for ca 14 milliarder år siden, som var REN ENERGI. Der var INGEN masse, ingen TING. Og så pludselig for ca 13,7 milliarder år siden skete der noget der skabte MASSE.

FRA kvante fysikken VED VI MED SIKKERHED, at der SKAL bevidsthed til for at skabe masse, og DERFOR MÅ DER HAVDE VÆRE BEVIDSTHED TIL for 13,7 milliarder år siden, og altså med andre ord en BEVIDSTHED at en sådan astronomisk størrelse, at den med lethed kunne skabe et HELT UNIVERS. Og på DENNE måde har kvante-fysikken BEVIST UDEN MULIGHED FOR TVIVL: at der ER en skaber (Gud) og at denne skaber var bevidst og intelligent.

Nogle af tredievernes mest kendte kvante fysikere sagde det sådan:

Anyone who becomes seriously involved in the pursiut of science, will become convinced, that there is a spirit manifested in the laws of the universe, a spirit vastly superior to that of man.

Alle der seriøst beskæftiger sig med videnskab, vil bliver overbevist om, at der er en bevidsthed manifesteret i universet, og at denne bevidsthed langt overstiger menneskets

ALBERT EINSTEIN.

All matter originates and exist, only by the vertue of a force. We must assume, that behind this force, is the existence of an consious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter.

(Alt masse blev til og eksisterer kun som følge af vilje. Vi må gå ud fra, at bag denne kraft, må der være et bevidst og intelligent sind. Det er dette sind, denne bevidsthed, der er årsagen til alt masse).

MAX PLANCK

DENNE BEVIDSTHED er det vi kalder GUD. The matrix of all matter, skaberen og indholdet af ALT MASSE. Denne bevidsthed er IKKE KUN skaberen af universet, men UDGØR universet, THE MATRIX OF ALL MATTER, eller sagt på en anden måde ALT masse i universet er EN DEL af denne bevidsthed

DU ER GUD I FORKLÆDNING! DU! Er ikke kun en del af universet, du er en del af GUD, for DU er en DEL af den energi der udgør universet og dermed også GUD, for gud ER universet og alt i det.

Så DU har de samme evner som Gud! For du ER Gud eller en DEL af Gud. Og DET ER blevet bevist UDEN SKYGGEN AF TVIVL, at bevidsthed skaber masse, og at DEN bevidsthed der repræsenteret i mennesket i DEN GRAD har indflydelse på hvordan universets byggesten opfører sig, blandt andet i DOBBEL SLIT EKSPERIMENTET.

Og HER kommer det største problem, og den grundlæggende årsag til at mange mennesker finder det svært at adoptere denne virkelighed. For hvis DETTE er rigtigt (OG DET ER DET) så kan vi IKKE længere give andre og andet skylden for vores liv og det der sker i det. For SÅ SKABER VI DET HELE SELV.

Det var så belejligt at vi kunne give GUD skylden: det er Herren der tester vores tro. Herren tager og Herren giver. Herrens veje er uransagelige. MEN HERREN ER SGU DIG OG MIG DU GAMLE! Og via THE OBSERVER EFFEKT skaber vi vores egen virkelighed LØBENDE via vore tanker, følelser, fordomme, fortolkninger og konklusioner.

Det KAN IKKE være andres skyld, det kan IKKE være ANDETS skyld, for INTET og INGEN kan observere for DIG! Så alt hvad er er i DIT live lige nu, har DU skabt, for DU er GUD I FORKLÆDNING, og når DU beder til Gud, så beder du i virkeligheden til DIG SELV.

SÅ DET ER DIG DER SKAL LYTTE! Og når nogen siger at Gud ikke lytter mere, så er det DEM SELV der ikke lytter til deres egen bøn.

Ser du! DET vi skaber med er vores følelser. DET ER FØLELSEN DER ER BØNNEN. Og når vi ikke lytter til vores EGEN BØN, så skaber det INGEN følelser og UDEN følelser er der INGEN BØN. VI SKABER MED VORES TANKER OG DE FØLELSER DE VÆKKER! Og det kan vi, DET er der ingen tvivl om, vi gør det hele tiden for eller ville vores virkelighed ikke være det.

Men for at vi kan gøre det BEVIDST og med VILJE er vi nødt til at TAGE ANSVAR og det er HER de fleste står af. For nu er ALT pludselig vores eget ansvar. Hvis livet ikke flasker sig for os er der INGEN ANDEN vi kan bebrejde end os selv, FOR VI ER GUD I FORKLÆDNING.

Følg Birger Grandahl her på Facebook

vip Lounge klub

Kom med i vores VIP lounge klub
og få eksklusive nyheder